News 01-28-2020 - Cnbc News Corrections - #rozliczam-pit.info