1. Pierwszym krokiem jest uzupełnienie naszych danych osobowych. Zamiast numeru NIP możemy podać nasz PESEL, znajdziemy go w dowodzie osobistym. Musimy także zaznaczyć, czy rozliczamy się osobiście, czy wspólnie z naszym małżonkiem.

  2. Następnie należy podać dane Urzędu Skarbowego, właściwego dla naszego adresu zameldowania. Znajdziemy go na formularzu, przesłanym przez naszego pracodawcę.

  3. Następnie przechodzimy już do uzupełnienia naszych przychodów. Przepisujemy ich wartości z formularza dostarczonego przez pracodawcę do analogicznego okienka w uzupełnianym druku PIT. Jeśli mamy więcej niż jedno źródło dochodów, kwoty należy ze sobą zsumować.

  4. Następnie wpisujemy także koszty uzyskania przychodu, analogicznie, sumujemy je, jeśli źródeł zarobków jest kilka.

  5. Dochód to natomiast różnica pomiędzy naszym przychodem a kosztami jego uzyskania.

  6. Ostatnim krokiem jest jeszcze wpisanie naszych składek na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych kosztów, które zgodnie z prawem możemy odprowadzić od naszego podatku.